Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Κρήτης, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
subject
Κρήτης [μικρό πάρκο], - 1 στρώμα.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Κατσάνη και Κρήτης, Θεσσαλονίκη
subject
Κατσάνη και Κρήτης, 3 στρώματα - ξύλα
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Πάρκο Κρήτης, Θεσσαλονίκη 546 46, Ελλάδα
subject
Πάρκο Κρήτης απέξω δίπλα στο περίπτερο, δέντρα χριστουγεννιάτικα - κορμός - επανάληψη
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Κρήτης 54, Θεσσαλονίκη 546 46, Ελλάδα
subject
Κρήτης 54 και Χατζηβασίλη, 15, κλαδιά - έπιπλα
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Κρήτης και Χρήστου Χριστοβασίλη, Θεσσαλονίκη 546 46, Ελλάδα
subject
Κρήτης και Χριοστοβασίλη δίπλα στο περίπτερο, ντιβάνι - στρώμα - ξύλα
Ογκώδη.
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Κρήτης 42, Θεσσαλονίκη 546 45, Ελλάδα
subject
Κρήτης 42-44, καναπές.
Ογκώδη.
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Κρήτης 88, Θεσσαλονίκη 546 55, Ελλάδα
subject
Κρήτης 88, ρούχα, ογκώδη.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Κρήτης 25, Θεσσαλονίκη 546 45, Ελλάδα
subject
Κρήτης 25, 10 σακούλες μπάζα
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Κρήτης 24, Θεσσαλονίκη 546 45, Ελλάδα
subject
Κρήτης 24, 3 πόρτες - ξύλα
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Κρήτης 19, Θεσσαλονίκη 542 48, Ελλάδα
subject
Κρήτης 19, - 2 πολυθρόνες και ξύλα.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Ι. Γρυπάρη 10, Θεσσαλονίκη 542 48, Ελλάδα
subject
Γρυπάρη 10, - ξύλα και 1 γλάστρα.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Ι. Γρυπάρη 14, Θεσσαλονίκη 542 48, Ελλάδα
subject
Ι. Γρυπάρη 14, στρώμα.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Ι. Γρυπάρη 14, Θεσσαλονίκη 542 48, Ελλάδα
subject
Ιωάννη Γρυπάρη 14, 1 στρώμα
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Θερμοπυλών 45, Θεσσαλονίκη 542 48, Ελλάδα
subject
Θερμοπυλών 45, Λεκάνη τουαλέτας, σανίδια, ντουλάπια.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Θερμοπυλών και Αντωνίου Νάστου, Θεσσαλονίκη 542 48, Ελλάδα
subject
Θερμοπυλών και Αντωνίου Νάστου, - 1 διπλό στρώμα και ξύλα.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Θερμοπυλών 3, Θεσσαλονίκη 546 43, Ελλάδα
subject
Θερμοπυλών 3, κλαδιά - επανάληψη
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Θερμοπυλών 14, Θεσσαλονίκη 546 43, Ελλάδα
subject
Θερμοπυλών 14, - 1 καναπές τριθέσιος και 1 στρώμα.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Θερμοπυλών και Αρχέλαου, Θεσσαλονίκη 546 43, Ελλάδα
subject
Θερμοπυλών και Αρχέλαου 2, - 1 τριθέσιος καναπές.
Ογκώδη.
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Θερμοπυλών 59, Θεσσαλονίκη 542 48, Ελλάδα
subject
Θερμοπυλών 59, γραφεία, τάβλες
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Θερμοπυλών 45, Θεσσαλονίκη 542 48, Ελλάδα
subject
Θερμοπυλών 45, Σανίδια και έπιπλα.