Το "Βελτιώνω την Πόλη μου"  είναι η πλατφόρμα διαχείρισης καθημερινών προβλημάτων του πολίτη, παρέχοντας λειτουργίες υποβολής, διαχείρισης και ανάλυσης των αιτημάτων του.