Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Ανακρέοντος και Γυμνασιάρχου Νικολάου Βασικύρου, Θεσσαλονίκη 542 50, Ελλάδα
subject
Ανακρέοντος και Βασικύρου, έπιπλα - κλαδιά
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Γεωρ. Σεφέρη και Γυμνασιάρχου Νικολάου Βασικύρου, Θεσσαλονίκη 542 50, Ελλάδα
subject
Βασικύρου και Σεφέρη, γλάστρες
Ογκώδη.
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Βασικύρου με Γ. Σεφέρη.
subject
Βασικύρου με Γ. Σεφέρη, ογκώδη.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Γυμνασιάρχου Νικολάου Βασικύρου 14, Θεσσαλονίκη 542 50, Ελλάδα
subject
Γυμνασιάρχου Νικολάου Βασικύρου 14, - πολλά κλαδιά.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Γυμνασιάρχου Νικολάου Βασικύρου 9, Θεσσαλονίκη 542 50, Ελλάδα
subject
Γυμνασιάρχου Νικολάου Βασικύρου 9 και Σεφέρη γωνία, - 1 στρώμα και φυτά.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Κρήτης και Δ. Ασλάνη, Θεσσαλονίκη 546 46, Ελλάδα
subject
Κρήτης και Δ. Ασλάνη, - ξύλα.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Κρήτης και Χρήστου Χριστοβασίλη, Θεσσαλονίκη 546 46, Ελλάδα
subject
Κρήτης και Χριστοβασίλη, συρτάρια - ξύλα
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Πάρκο Κρήτης, Θεσσαλονίκη
subject
Στο Πάρκο Κρήτης, 2 στρώματα
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Κρήτης 58, Θεσσαλονίκη 546 46, Ελλάδα
subject
Κρήτης 58, ξύλα
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Κρήτης, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
subject
Κρήτης [μικρό πάρκο], - 1 στρώμα.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Κατσάνη και Κρήτης, Θεσσαλονίκη
subject
Κατσάνη και Κρήτης, 3 στρώματα - ξύλα
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Πάρκο Κρήτης, Θεσσαλονίκη 546 46, Ελλάδα
subject
Πάρκο Κρήτης απέξω δίπλα στο περίπτερο, δέντρα χριστουγεννιάτικα - κορμός - επανάληψη
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Κρήτης 54, Θεσσαλονίκη 546 46, Ελλάδα
subject
Κρήτης 54 και Χατζηβασίλη, 15, κλαδιά - έπιπλα
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Κρήτης και Χρήστου Χριστοβασίλη, Θεσσαλονίκη 546 46, Ελλάδα
subject
Κρήτης και Χριοστοβασίλη δίπλα στο περίπτερο, ντιβάνι - στρώμα - ξύλα
Ογκώδη.
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Κρήτης 42, Θεσσαλονίκη 546 45, Ελλάδα
subject
Κρήτης 42-44, καναπές.
Ογκώδη.
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Κρήτης 88, Θεσσαλονίκη 546 55, Ελλάδα
subject
Κρήτης 88, ρούχα, ογκώδη.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Κρήτης 25, Θεσσαλονίκη 546 45, Ελλάδα
subject
Κρήτης 25, 10 σακούλες μπάζα
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Κρήτης 24, Θεσσαλονίκη 546 45, Ελλάδα
subject
Κρήτης 24, 3 πόρτες - ξύλα
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Κρήτης 19, Θεσσαλονίκη 542 48, Ελλάδα
subject
Κρήτης 19, - 2 πολυθρόνες και ξύλα.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Ι. Γρυπάρη 10, Θεσσαλονίκη 542 48, Ελλάδα
subject
Γρυπάρη 10, - ξύλα και 1 γλάστρα.