Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Αγγελικης Μεταλλινου και Μαντώς Μαυρογένους, Θεσσαλονίκη 542 49, Ελλάδα
subject
Μαντώ Μαυρογένους και Αγγελικής Μεταλλινού, 1 καναπές
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Δημ. Γληνού και Αγγελικης Μεταλλινου, Θεσσαλονίκη 542 49, Ελλάδα
subject
Δημητρίου Γληνού και Αγγελικής Μεταλλινού, 1 πολυθρόνα - επανάληψη
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Αγγελικησ Μεταλλινου 5, Θεσσαλονίκη 542 49, Ελλάδα
subject
Αγγελικησ Μεταλλινου 5, - 1 νιπτήρας και ξύλα.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Αγγελικης Μεταλλινου 28, Θεσσαλονίκη 542 49, Ελλάδα
subject
Αγγελικης Μεταλλινου 28, 1 Καναπές.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Δημ. Γληνού και Αγγελικησ Μεταλλινου, Θεσσαλονίκη 542 49, Ελλάδα
subject
Δημ. Γληνού και Αγγελικησ Μεταλλινου, 1 Τραπεζάκι και 1 πολυθρόνα. Και στην Ζαίμη και Εδμόνδου Ροσταν έχει 3 στρώματα , και 1 καναπές.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Αγγελικης Μεταλλινου 23, Θεσσαλονίκη 542 49, Ελλάδα
subject
Αγγελικης Μεταλλινου 23 και Γληνού 54, - 1 πολυθρόνα.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Θεμιστοκλή Σοφούλη 26, Θεσσαλονίκη 546 55, Ελλάδα
subject
Θεμιστοκλή Σοφούλη 26 - Ξύλα και τζάμια.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Κρήτης 31, Θεσσαλονίκη 542 48, Ελλάδα
subject
Κρήτης 31, - 1 τραπέζι, 1 μουσαμάς και καρέκλες.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Κρήτης 31, Θεσσαλονίκη 542 48, Ελλάδα
subject
Κρήτης 31, έπιπλα
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Κρήτης 66, Θεσσαλονίκη 546 46, Ελλάδα
subject
Κρήτης 66, καρέκλες, διάφορα.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Κρήτης 68, Θεσσαλονίκη 546 46, Ελλάδα
subject
Κρήτης 68, ντουλάπια. στρώματα.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Κρήτης 68, Θεσσαλονίκη 546 46, Ελλάδα
subject
Κρήτης 68, - 2 στρώματα, 4 μικρά και 4 μεγάλα συρτάρια.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Κρήτης 66, Θεσσαλονίκη 546 46, Ελλάδα
subject
Κρήτης 66, 2 Στρώμα και ντουλάπια.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Καρακάση 55, Θεσσαλονίκη 546 44, Ελλάδα
subject
Καρακάση 55 και Κωνσταντίνου Καραμανλή, 2 πολυθρόνες - 1 στρώμα - επανάληψη
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Καρακάση 7, Θεσσαλονίκη 542 48, Ελλάδα
subject
Καρακάση 7, ογκώδη.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Καρακάση 5, Θεσσαλονίκη 542 48, Ελλάδα
subject
Καρακάση 5, Ντουλάπια κουζίνας.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Καρακάση 6, Θεσσαλονίκη 542 48, Ελλάδα
subject
Καρακάση 6, στρώμα.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Καρακάση 12, Θεσσαλονίκη 542 48, Ελλάδα
subject
Καρακάση 12, ξύλα - κλαδιά
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Καρακάση και Μαντινείας, Θεσσαλονίκη 542 48, Ελλάδα
subject
Μαντινείας και Καρακάση, 1 στρώμα - ντουλάπια
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Καρακάση 55, Θεσσαλονίκη 546 44, Ελλάδα
subject
Καρακάση 55, 2 Πολυθρόνες και 1 λεκάνη.