Ογκώδη.
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Ανδρέα Καρκαβίτσα 15, Θεσσαλονίκη 546 45, Ελλάδα
subject
Ανδρέα Καρκαβίτσα 15, λεκάνη, μπάζα, κούφωμα.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Ανδρέα Καρκαβίτσα 4, Θεσσαλονίκη 546 45, Ελλάδα
subject
Ανδρέα Καρκαβίτσα 4, καναπέδες.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Ανδρέα Καρκαβίτσα 4, Θεσσαλονίκη 546 45, Ελλάδα
subject
Ανδρέα Καρκαβίτσα 4, καναπέδες.
Ογκώδη.
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Ανδρέα Καρκαβίτσα 4, Θεσσαλονίκη 546 45, Ελλάδα
subject
Ανδρέα Καρκαβίτσα 4 και 7 και 15, - 2 καναπέδες, 1 στρώμα, 2 λεκάνες και 2 κουφώματα.
Ογκώδη.
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Μαρκ. Μπότσαρη 29, Θεσσαλονίκη 546 43, Ελλάδα
subject
Μαρκ. Μπότσαρη 29, καναπες στρώμα.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Λεωφ. Κωνσταντίνου Καραμανλή και Μαρκ. Μπότσαρη, Θεσσαλονίκη 546 44, Ελλάδα
subject
Λεωφ. Κωνσταντίνου Καραμανλή και Μαρκ. Μπότσαρη, - 2 κατασκευές γυψοσανίδας.
Ογκώδη.
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Μαρκ. Μπότσαρη 150, Θεσσαλονίκη 544 53, Ελλάδα
subject
Μάρκου Μπότσαρη 150, μπάζα
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Μαρκ. Μπότσαρη 17, Θεσσαλονίκη 546 43, Ελλάδα
subject
Μαρκ. Μπότσαρη 17, 1 Στρώμα.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Μαρκ. Μπότσαρη 17, Θεσσαλονίκη 546 43, Ελλάδα
subject
Μαρκ. Μπότσαρη 17, - 1 στρώμα.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Μαρκ. Μπότσαρη 38, Θεσσαλονίκη 546 43, Ελλάδα
subject
Μαρκ. Μπότσαρη 38, - 1 καθρέφτης.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Μαρκ. Μπότσαρη 132, Θεσσαλονίκη 544 53, Ελλάδα
subject
Μαρκ. Μπότσαρη 132, Κλαδιά.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Μαρκ. Μπότσαρη 22, Θεσσαλονίκη 546 43, Ελλάδα
subject
Μάρκου Μπότσαρη 22, ξύλα από έπιπλα - 3 λεκάνες
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Μαρκ. Μπότσαρη 76, Θεσσαλονίκη 546 44, Ελλάδα
subject
Μάρκου Μπότσαρη 76, ξύλα από έπιπλα
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Μαρκ. Μπότσαρη 11, Θεσσαλονίκη 546 43, Ελλάδα
subject
Μάρκου Μπότσαρη 11, ξύλα
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Χειμάρρας 24, Θεσσαλονίκη 546 44, Ελλάδα
subject
Χειμάρρας 24 και Μπότσαρη γωνία, - 1 διθέσιος καναπές.
Ογκώδη.
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Χειμάρρας 6, Θεσσαλονίκη 546 44, Ελλάδα
subject
Χειμάρρας 6, κουφώματα
Ογκώδη.
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Χειμάρρας 6, Θεσσαλονίκη 546 44, Ελλάδα
subject
Χειμάρρας 6, κουφώματα.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Λεωφ. Κωνσταντίνου Καραμανλή 152, Θεσσαλονίκη 542 48, Ελλάδα
subject
Λεωφ. Κωνσταντίνου Καραμανλή 152,κουφώματα.
Ογκώδη.
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Ζουμετίκου 40, Θεσσαλονίκη 542 49, Ελλάδα
subject
Ζουμετίκου 40, μπανιέρα, μπάζα.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Αχιλλέα Σαμοθράκη 4, Θεσσαλονίκη 542 48, Ελλάδα
subject
Αχιλλέα Σαμοθράκη 4, - κλαδιά.