Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Γ' Δημοτική Κοινότητα (Άνω πόλη) linear_scale Κλειστό
Επισκόπου Κίτρους Νικολάου 2, Θεσσαλονίκη 546 35, Ελλάδα
subject
Επισκόπου Κίτρους Νικολάου 2, ογκώδη.
Αποκομιδή απορριμάτων.
Αποκομιδή απορριμμάτων - Γ' Δημοτική Κοινότητα (Άνω πόλη) linear_scale Κλειστό
Απόστολου Παύλου 46, Θεσσαλονίκη 546 34, Ελλάδα
subject
Απόστολου Παύλου 46, να γίνει η αποκομιδή των σκουπιδιών.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Α' Δημοτική Κοινότητα (Εμπορικό Κέντρο) linear_scale Κλειστό
Εθ. Αμύνης 34, Θεσσαλονίκη 546 21, Ελλάδα
subject
Εθν. Αμύνης 34 ένα στρώμα.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Α' Δημοτική Κοινότητα (Εμπορικό Κέντρο) linear_scale Κλειστό
Π. Μελά 9, Θεσσαλονίκη 546 22, Ελλάδα
subject
Π. Μελά 9, - 1 μπανιέρα και 7 σακούλες μπάζα.
Αποκομιδή απορριμάτων.
Αποκομιδή απορριμμάτων - Β' Δημοτική Κοινότητα (Δυτική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Κώττα Ρούλια 2, Θεσσαλονίκη 546 27, Ελλάδα
subject
Κώττα Ρούλια 2, δεν έγινε η αποκομιδή των σκουπιδιών επίσης και στην Νικολάου Μαντζάρου 18.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Γ' Δημοτική Κοινότητα (Άνω πόλη) linear_scale Κλειστό
Κασσάνδρου 153, Θεσσαλονίκη 546 34, Ελλάδα
subject
Κασσάνδρου 153, διάφορα.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Α' Δημοτική Κοινότητα (Εμπορικό Κέντρο) linear_scale Κλειστό
Αγίας Σοφίας 24, Θεσσαλονίκη 546 22, Ελλάδα
subject
SOS Αγίας Σοφίας 24, 1 πόρτα
Αποκομιδή απορριμάτων.
Αποκομιδή απορριμμάτων - Β' Δημοτική Κοινότητα (Δυτική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Ζαλόγγου 10, Θεσσαλονίκη 546 32, Ελλάδα
subject
Ζαλόγγου 10, δεν έχει γίνει η αποκομιδή των σκουπιδιών.
Αποκομιδή απορριμάτων.
Αποκομιδή απορριμμάτων - Β' Δημοτική Κοινότητα (Δυτική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Γιαννιτσών 91, Θεσσαλονίκη 546 27, Ελλάδα
subject
Γιαννιτσών 91 και 136, δεν έγινε η αποκομιδή των σκουπιδιών.
Αποκομιδή απορριμάτων.
Αποκομιδή απορριμμάτων - Β' Δημοτική Κοινότητα (Δυτική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Κώττα Ρούλια 2, Θεσσαλονίκη 546 27, Ελλάδα
subject
Κώττα Ρούλια 2, δεν έγινε η αποκομιδή των σκουπιδιών.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Α' Δημοτική Κοινότητα (Εμπορικό Κέντρο) linear_scale Κλειστό
Προξένου Κορομηλά 34, Θεσσαλονίκη 546 22, Ελλάδα
subject
Πτοξένου Κορομηλά 34 νιπτήρας, η λεκάνη, κουβάδες με σένα.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Γ' Δημοτική Κοινότητα (Άνω πόλη) linear_scale Κλειστό
Αργυρόπουλου 20, Θεσσαλονίκη 546 34, Ελλάδα
subject
Αργυροπούλου 20, σαλόνι - πόρτα
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Β' Δημοτική Κοινότητα (Δυτική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Βιοπαλαιστών 8, Θεσσαλονίκη 546 32, Ελλάδα
subject
Βιοπαλεστών 8 δυο τζαμαρίες σανίδια.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Β' Δημοτική Κοινότητα (Δυτική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Θάλειας 4, Θεσσαλονίκη 546 32, Ελλάδα
subject
Θαλείας 4, ξύλα
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Α' Δημοτική Κοινότητα (Εμπορικό Κέντρο) linear_scale Κλειστό
Σκρα 3, Θεσσαλονίκη 546 22, Ελλάδα
subject
Σκρά 3 μια ντουλάπα,στρώμα, τάβλες.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Β' Δημοτική Κοινότητα (Δυτική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Σαπφούς και Λιβανόβου, Θεσσαλονίκη 546 27, Ελλάδα
subject
Σαπφούς και Λιβανόβου δυο στρώματα .
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Β' Δημοτική Κοινότητα (Δυτική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Σαπφούς και Σανταρόζα, Θεσσαλονίκη 546 27, Ελλάδα
subject
Σαπφούς και Σανταρόζα δου στρώματα,δυο καρέκλες .
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Β' Δημοτική Κοινότητα (Δυτική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Λατομείου 8, Θεσσαλονίκη 546 32, Ελλάδα
subject
Λατομείων 8, ,ξύλα
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Α' Δημοτική Κοινότητα (Εμπορικό Κέντρο) linear_scale Κλειστό
Μανουσογιαννάκη και Αντ, Καμάρα Θεσσαλονίκη
subject
Μανοσογιαννάνη και Αντ. Καμάρα ,4 πόρτες,
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Γ' Δημοτική Κοινότητα (Άνω πόλη) linear_scale Κλειστό
Πλ. Καλλιθέας, Θεσσαλονίκη 546 34, Ελλάδα
subject
Πλ. Καλλιθέας, στρώματα, τραπεζάκια.