Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Γ' Δημοτική Κοινότητα (Άνω πόλη) linear_scale Κλειστό
Ιουλιανού 30, Θεσσαλονίκη 546 34, Ελλάδα
subject
Ιουλιανού 30 απέναντι στο πάρκο, ξύλα - μπάζα
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Γ' Δημοτική Κοινότητα (Άνω πόλη) linear_scale Κλειστό
Απόστολου Παύλου 26, Θεσσαλονίκη 546 34, Ελλάδα
subject
Αποστόλου Παύλου 26, γλάστρες
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Γ' Δημοτική Κοινότητα (Άνω πόλη) linear_scale Κλειστό
Αρμενοπούλου 27, Θεσσαλονίκη 546 35, Ελλάδα
subject
SOS Αρμενοπούλου 27, 2 τζάμια
Ογκώδη.
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Γ' Δημοτική Κοινότητα (Άνω πόλη) linear_scale Κλειστό
Συνταγματάρχου Αβδέλλα 8, Θεσσαλονίκη 546 35, Ελλάδα
subject
Συνταγματάρχου Αβδέλλα 8, ογκώδη.
ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Β' Δημοτική Κοινότητα (Δυτική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Συνταγματάρχου Φρυζη 8, Θεσσαλονίκη 546 29, Ελλάδα
subject
Συνταγματάρχου Φρυζη 8, - 1 καναπές τριθέσιος.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Γ' Δημοτική Κοινότητα (Άνω πόλη) linear_scale Κλειστό
Λαπιθών 4, Θεσσαλονίκη 546 33, Ελλάδα
subject
Λαπειθών 4 2 στρώματα καδρόνια.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Γ' Δημοτική Κοινότητα (Άνω πόλη) linear_scale Κλειστό
Αρμενοπούλου 11, Θεσσαλονίκη 546 35, Ελλάδα
subject
Αρμενοπούλου 11, 2 πόρτες - 1 παράθυρο
ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Γ' Δημοτική Κοινότητα (Άνω πόλη) linear_scale Κλειστό
Αφεντούλη 5, Θεσσαλονίκη 546 30, Ελλάδα
subject
Αφεντούλη 5, - 2 πόρτες και 3 παράθυρα.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Β' Δημοτική Κοινότητα (Δυτική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Μπορού 5, Θεσσαλονίκη 546 32, Ελλάδα
subject
Μπόρου 5, έπιπλα
ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Γ' Δημοτική Κοινότητα (Άνω πόλη) linear_scale Κλειστό
Ολύμπου 132, Θεσσαλονίκη 546 35, Ελλάδα
subject
Ολύμπου 132, - 1 ντουλάπι.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Γ' Δημοτική Κοινότητα (Άνω πόλη) linear_scale Κλειστό
Ανακτορίου 8, Θεσσαλονίκη 546 36, Ελλάδα
subject
Ανακτορίου 8, (σαράντα εκκλησιές), 7 ρολλά
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Γ' Δημοτική Κοινότητα (Άνω πόλη) linear_scale Κλειστό
Αμύντα 3, Θεσσαλονίκη 546 31, Ελλάδα
subject
Αμύντα 3, γραφείο.
ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Γ' Δημοτική Κοινότητα (Άνω πόλη) linear_scale Κλειστό
Λαμπουσιάδου 8, Θεσσαλονίκη 546 32, Ελλάδα
subject
Λαμπουσιάδου 8, - 1 πάγκος κουζίνας, 2 ντουλάπια και 4 συρτάρια.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Γ' Δημοτική Κοινότητα (Άνω πόλη) linear_scale Κλειστό
Λαπηθών και Μακεδονικής Αμύνης, Θεσσαλονίκη
subject
Λαπηθών και Μακεδονικής Αμύνης, σανίδια
ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Γ' Δημοτική Κοινότητα (Άνω πόλη) linear_scale Κλειστό
Συνταγματάρχου Αβδέλλα 4, Θεσσαλονίκη 546 35, Ελλάδα
subject
Συνταγματάρχου Αβδέλλα 4, - 1 πόρτα με κάσωμα.
ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Γ' Δημοτική Κοινότητα (Άνω πόλη) linear_scale Κλειστό
Συνταγματάρχου Αβδέλλα και Αλ. Δελμούζου, Θεσσαλονίκη 546 35, Ελλάδα
subject
Συνταγματάρχου Αβδέλλα και Αλ. Δελμούζου γωνία, - 1 πόρτα με κάσωμα.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Γ' Δημοτική Κοινότητα (Άνω πόλη) linear_scale Κλειστό
Συγγρού 25, Θεσσαλονίκη 546 30, Ελλάδα
subject
Συγγρού 25, - 10 σακούλες μπάζα.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Γ' Δημοτική Κοινότητα (Άνω πόλη) linear_scale Κλειστό
Αφεντούλη και Κώστα Κρυστάλη Θεσσαλονίκη
subject
Αφεντούλη και Κ,ωστα Κρυστάλλη δυο πόρτες εσ.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Γ' Δημοτική Κοινότητα (Άνω πόλη) linear_scale Κλειστό
Κυριάκου Μάτση 11, Θεσσαλονίκη 546 36, Ελλάδα
subject
Κυριάκου Μάτση 11 - (40 Εκκλησιές) 1 Στρώμα και ξύλα.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Γ' Δημοτική Κοινότητα (Άνω πόλη) linear_scale Κλειστό
Ιωακείμ Σγουρού 2, Θεσσαλονίκη 546 33, Ελλάδα
subject
Ιωακείμ Σγουρού 2, 1 στρώμα