Καμένες - Λάμπες
Ηλεκτροφωτισμός - Καμένες λάμπες linear_scale Κλειστό
Μοναστηρίου 38, Θεσσαλονίκη 546 27, Ελλάδα
subject
Μοναστηρίου 38, 3 Λάμπες καμένες.
Καμένη - Λάμπα
Ηλεκτροφωτισμός - Καμένες λάμπες linear_scale Κλειστό
Δημάδου και Δημ. Πολιορκητού, Θεσσαλονίκη 546 33, Ελλάδα
subject
Πολιορκητού και Δημάδου ένα φαναράκι καμένο
Καμένη - Λάμπα
Ηλεκτροφωτισμός - Καμένες λάμπες linear_scale Κλειστό
Σπανδώνη 18, Θεσσαλονίκη 546 24, Ελλάδα
subject
Σπανδωνή 18, (στο Καπάνι), η λάμπα καμένη - επανάληψη
Καμένη - Λάμπα
Ηλεκτροφωτισμός - Καμένες λάμπες linear_scale Κλειστό
Θεσσαλονίκη 546 33, Ελλάδα
subject
Διοικητηρίου 6 μια λάμπα αναβοσβήνει.
Καμένη - Λάμπα
Ηλεκτροφωτισμός - Καμένες λάμπες linear_scale Κλειστό
Μητροπολίτου Ιωσήφ 7, Θεσσαλονίκη 546 22, Ελλάδα
subject
Μητροπ. Ιωσήφ 7 η λάμπα αναβοσβήνει .
Καμένη - Λάμπα
Ηλεκτροφωτισμός - Καμένες λάμπες linear_scale Κλειστό
Σκρα 12, Θεσσαλονίκη 546 22, Ελλάδα
subject
Σκρα 12, (Εναντι) 1 Λάμπα καμένη.
Καμένη - Λάμπα
Ηλεκτροφωτισμός - Καμένες λάμπες linear_scale Κλειστό
Ερινύος 6, Θεσσαλονίκη 546 34, Ελλάδα
subject
Ερινύος 6, καμένη λάμπα
Καμένη - Λάμπα
Ηλεκτροφωτισμός - Καμένες λάμπες linear_scale Κλειστό
Πρωτέως και Απόστολου Παύλου, Θεσσαλονίκη 546 34, Ελλάδα
subject
Αποστόλου Παύλου και Πρωτέως, η λάμπα δεν ανάβει
Καμένη - Λάμπα
Ηλεκτροφωτισμός - Καμένες λάμπες linear_scale Κλειστό
Απόστολου Παύλου 70, Θεσσαλονίκη 546 34, Ελλάδα
subject
Αποστόλου Παύλου 70, 2 κολόνες δεν ανάβουν οι λάμπες
Καμένη - Λάμπα
Ηλεκτροφωτισμός - Καμένες λάμπες linear_scale Κλειστό
Μελενίκου 1, Θεσσαλονίκη 542 48, Ελλάδα
subject
Μελενίκου πίσω απο Ροτόντα δεν έχεει φως.
Καμένη - Λάμπα
Ηλεκτροφωτισμός - Καμένες λάμπες linear_scale Κλειστό
Αργυρόπουλου 16, Θεσσαλονίκη 546 34, Ελλάδα
subject
Αργυροπούλου 16, αναβοσβήνει η λάμπα
Καμένη - Λάμπα
Ηλεκτροφωτισμός - Καμένες λάμπες linear_scale Κλειστό
Θεοφράστου, Άνω Πόλη, Θεσσαλονίκη
subject
Θεοφράστου, Άνω Πόλη, καμένη λάμπα
Καμένη - Λάμπα
Ηλεκτροφωτισμός - Καμένες λάμπες linear_scale Κλειστό
Ναυπλίου και Βοσπόρου, Θεσσαλονίκη 544 54, Ελλάδα
subject
Βοσπόρου και Ναυπλίου μια λάμπα καμένη.
Καμένη - Λάμπα
Ηλεκτροφωτισμός - Καμένες λάμπες linear_scale Κλειστό
Ναυπλίου και Βοσπόρου, Θεσσαλονίκη 544 54, Ελλάδα
subject
Ναυπλίου και Βοσπόρου δεν έχει φώτα
Καμένη -Λάμπα
Ηλεκτροφωτισμός - Καμένες λάμπες linear_scale Κλειστό
Βοσπόρου και Ναυπλίου, Θεσσαλονίκη 544 54, Ελλάδα
subject
Βοσπόρου και Ναυπλίου, 1 Λάμπα καμένη.
Καμένες - Λάμπες
Ηλεκτροφωτισμός - Καμένες λάμπες linear_scale Κλειστό
Γρ. Ξενόπουλου 10, Θεσσαλονίκη 546 45, Ελλάδα
subject
Γρ. Ξενόπουλου 10, 1 Λ
Δεν έχει φώτα
Ηλεκτροφωτισμός - Καμένες λάμπες linear_scale Κλειστό
Γρ. Ξενόπουλου 19, Θεσσαλονίκη 546 45, Ελλάδα
subject
SOS Γρηγορίου Ξενοπούλου 19, καμένη λάμπα
Καμένη - Λάμπα
Ηλεκτροφωτισμός - Καμένες λάμπες linear_scale Κλειστό
Γρ. Ξενόπουλου 16, Θεσσαλονίκη 546 45, Ελλάδα
subject
Γρηγορίου Ξενοπούλου 16, δεν έχει φώτα
Καμένη - Λάμπα
Ηλεκτροφωτισμός - Καμένες λάμπες linear_scale Κλειστό
Γρ. Ξενόπουλου 16, Θεσσαλονίκη 546 45, Ελλάδα
subject
Γρηγορίου Ξενοπούλου 16, καμένη λάμπα - επανάληψη
Καμένη - Λάμπα
Ηλεκτροφωτισμός - Καμένες λάμπες linear_scale Κλειστό
Γρ. Ξενόπουλου 19, Θεσσαλονίκη 546 45, Ελλάδα
subject
SOS Γρηγορίου Ξενοπούλου, 19 έναντι η λάμπα είναι καμένη