Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Γαμβέττα 170, Θεσσαλονίκη 542 48, Ελλάδα
subject
Γαμβέττα 170, 1 Καναπές.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Γαμβέττα 6, Θεσσαλονίκη 546 41, Ελλάδα
subject
Γαμβέττα 6, κλαδιά
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Γρυπάρη 10 με Γαμβέττα
subject
Γρυπάρη 10 με Γαμβέττα, γλάστρα.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Γαμβέττα 178, Θεσσαλονίκη 542 48, Ελλάδα
subject
Γαμβέττα 178, - 1 έπιπλο.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Γαμβέττα 195, Θεσσαλονίκη 542 48, Ελλάδα
subject
Γαμβέττα 195 Β, 1 στρώμα
Ογκώδη.
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Γαμβέττα 115, Θεσσαλονίκη 546 44, Ελλάδα
subject
Γαμβέττα 115, ντουλάπια.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Γαμβέττα 32, Θεσσαλονίκη 546 41, Ελλάδα
subject
Γαμβέττα 32, και Ξενοφώντος , κλαδιά - επανάληψη
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Γαμβέττα 146, Θεσσαλονίκη 542 48, Ελλάδα
subject
Γαμβέττα 146, - 1 διπλό στρώμα.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Γαμβέττα, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
subject
Γαμβέττα και Θεόδωρου Νάτσινα γωνία, - 1 καναπές, 1 ντουλάπι, 2 τάβλες ξύλινες και φυτά.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Γαμβέττα 188, Θεσσαλονίκη 542 48, Ελλάδα
subject
Γαμβέττα 188, - 5 πόρτες με κάσωμα.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Μιαούλη 16, Θεσσαλονίκη 546 42, Ελλάδα
subject
Μιαούλη 16, καναπές.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Αρχαιολογικού Μουσείου και Μπρούφα, Θεσσαλονίκη 546 41, Ελλάδα
subject
Αρχαιολογικού Μουσείου 19 και Μπρούφα, ντουλάπια - συρτάρια
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Αρχαιολογικού Μουσείου 19, Θεσσαλονίκη 546 40, Ελλάδα
subject
Αρχαιολογικού Μουσείου 19, - 1 στρώμα διπλό.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Αρχαιολογικού Μουσείου 19, Θεσσαλονίκη 546 40, Ελλάδα
subject
Αρχαιολογικού Μουσείου 19, στρώμα.
Επισκευή κάδων
Επισκευή κάδων - καλαθιών σκουπιδιών linear_scale Γνωστοποιήθηκε
Ηγλόχου με Ετεοκλέους
subject
Ηγλόχου με Ετεοκλέους Τροχιοδρομικά, ο κάδος σκουπιδιών δεν έχει καπάκι.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Ορέστου 49, Θεσσαλονίκη 546 42, Ελλάδα
subject
Ορέστου 49 και 51, - νεροχύτες, ντουλάπια κουζίνας και πάγκος.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Πέτρου Συνδίκα 76, Θεσσαλονίκη 542 48, Ελλάδα
subject
Πέτρου Συνδίκα 76, ντουλάπα - επανάληψη
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Δελφών και Πέτρου Συνδίκα, Θεσσαλονίκη 542 48, Ελλάδα
subject
Δελφών και Πέτρου Συνδίκα γωνία, - πολλά κλαδιά.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Πέτρου Συνδίκα 76, Θεσσαλονίκη 542 48, Ελλάδα
subject
Πέτρου Συνδίκα 76, 1 πόρτα - ξύλα
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Μακεδονίας και Ορέστου, Θεσσαλονίκη 546 42, Ελλάδα
subject
Μακεδονίας και Ορέστου, 5 Πόρτες.