Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Αναστασίου Ναλτσα 2, Θεσσαλονίκη 546 55, Ελλάδα
subject
Αναστασίου Νάλτσα 2, κλαδιά
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Αναστασίου Ναλτσα 5, Θεσσαλονίκη 546 55, Ελλάδα
subject
Αναστασίου Νάλτσα 5, κλαδιά -χριστουγεννιάτικο δέντρο - επανάληψη
Επισκευή κάδου απορριμμάτων
Επισκευή κάδων - καλαθιών σκουπιδιών linear_scale Γνωστοποιήθηκε
Αγίας Σοφίας 94, Θεσσαλονίκη 546 33, Ελλάδα
subject
Αγίας Σοφίας 94 - Είναι χαλασμένο το καπάκι από τον πράσινο κάδο.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
25ης Μαρτίου 13, Θεσσαλονίκη 546 45, Ελλάδα
subject
25ης Μαρτίου 13, - 1 στρώμα, 1 φελιζόλ, ξύλα και πάρα πολλά κλαδιά.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
25ης Μαρτίου 15, Θεσσαλονίκη 546 46, Ελλάδα
subject
25ης Μαρτίου 15, Κλαδιά.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
25ης Μαρτίου 123, Θεσσαλονίκη 542 49, Ελλάδα
subject
25ης Μαρτίου 123, - ράφια και ξύλα.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
25ης Μαρτίου 135, Θεσσαλονίκη 542 49, Ελλάδα
subject
25ης Μαρτίου 135, 1 στρώμα - επανάληψη
ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
25ης Μαρτίου 46, Θεσσαλονίκη 542 48, Ελλάδα
subject
25ης Μαρτίου 46, - 1 ράφι.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
25ης Μαρτίου 46, Θεσσαλονίκη 542 48, Ελλάδα
subject
25ης Μαρτίου 46, 1 Ντουλάπι.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
25ης Μαρτίου 72, Θεσσαλονίκη 542 48, Ελλάδα
subject
25ης Μαρτίου 72, - 1 πόρτα.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
25ης Μαρτίου και Καλλιγά, Θεσσαλονίκη 546 46, Ελλάδα
subject
25ης Μαρτίου και Καλλιγά, ντουλάπια κουζίνας
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
25ης Μαρτίου 49, Θεσσαλονίκη 542 48, Ελλάδα
subject
25ης Μαρτίου 49, Σανίδια και έπιπλα.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
25ης Μαρτίου και Θερμοπυλών, Θεσσαλονίκη 542 48, Ελλάδα
subject
25ης Μαρτίου και Θερμοπυλών, έπιπλα - επανάληψη
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
25ης Μαρτίου 20, Θεσσαλονίκη 546 46, Ελλάδα
subject
25ης Μαρτίου 20, 1 Στρώμα και 1 πολυθρόνα.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
25ης Μαρτίου 20, Θεσσαλονίκη 546 46, Ελλάδα
subject
25ης Μαρτίου 20, κρεβατοκάμαρα.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
25ης Μαρτίου 120, Θεσσαλονίκη 542 49, Ελλάδα
subject
25ης Μαρτίου 120 ένα ντιβάνι.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Λεωνίδου 7, Θεσσαλονίκη 542 50, Ελλάδα
subject
Λεωνίδου 7, ογκώδη.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Λεωνίδου 27, Θεσσαλονίκη 542 50, Ελλάδα
subject
Λεωνίδου 27, στρώμα.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Αλ. Παπαναστασίου και Λεωνίδου, Θεσσαλονίκη 542 49, Ελλάδα
subject
Λεωνίδου και Αλεξάνδρου Παπαναστασίου, τρώμα
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Ν. Βάμβα με Λεωνίδου
subject
Ν. Βάμβα με Λεωνίδου, καρέκλες, σαλόνι.