Τοποθέτηση κάδου απορριμμάτων
Θέσεις - Οριοθέτηση κάδων - Τοποθέτηση νέων κάδων linear_scale Γνωστοποιήθηκε
Πέτρου Σπανδωνίδη 18, Θεσσαλονίκη 546 39, Ελλάδα
subject
Πέτρου Σπανδωνίδη 18 -20, οι οριοθετημένες θέσεις είναι άδεις. Λείπουν οι κάδοι των σκουπιδιών.
Τοποθέτηση κάδου απορριμμάτων
Θέσεις - Οριοθέτηση κάδων - Τοποθέτηση νέων κάδων linear_scale Γνωστοποιήθηκε
Ιουστινιανού 6, Θεσσαλονίκη 546 31, Ελλάδα
subject
Ιουστινιανού 6, ο κάδος σκουπιδιών είναι τρύπιος.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Ζουμετίκου 42, Θεσσαλονίκη 542 49, Ελλάδα
subject
Ζουμετίκου 42, κλαδιά επικίνδυνα για πυρκαγιά.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Ζουμετίκου 14, Θεσσαλονίκη 542 49, Ελλάδα
subject
Ζουμετίκου 14, Κλαδιά , έπιπλα και φυτά.
Τοποθέτηση κάδου απορριμμάτων
Θέσεις - Οριοθέτηση κάδων - Τοποθέτηση νέων κάδων linear_scale Γνωστοποιήθηκε
Πτολεμαίων 30, Θεσσαλονίκη 546 30, Ελλάδα
subject
Πτολεμαίων 30, λείπει ο ένας κάδος των σκουπιδιών, δεν φτάνει μόνο ο ένας.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Ζουμετίκου με Κυπαρισίας
subject
Ζουμετίκου με Κυπαρισίας κλαδιά.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Αδελφών Πούλιου 4, Θεσσαλονίκη 546 55, Ελλάδα
subject
Αδελφών Πούλιου 4 και Μιχαήλ Ψελλού, - πολλά κλαδιά και είδη υγιεινής.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Δελφών 164, Θεσσαλονίκη 542 48, Ελλάδα
subject
Δελφών 164, - 1 στρώμα, πόρτες και ντουλάπια.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Δελφών 65, Θεσσαλονίκη 546 42, Ελλάδα
subject
Δελφών 65, (απέναντι από την εκκλησία Μεταμόρφωση του Σωτήρος), 2 κουφώματα
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Μάντεως Τειρεσία 3-Δελφών με Κων/πόλεως, Θεσσαλονίκη 546 40, Ελλάδα
subject
Μάντη Τειρεσία 3 δυο γλάστρες.
ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Δελφών και Κυβέλης, Θεσσαλονίκη 546 41, Ελλάδα
subject
Δελφών και Κυβέλης, 2 πόρτες
ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Δελφών 164, Θεσσαλονίκη 542 48, Ελλάδα
subject
Δελφών 164, - 2 πόρτες με τζάμια και οι κάσες τους.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Δελφών 164, Θεσσαλονίκη 542 48, Ελλάδα
subject
Δελφών 164-166 μπαλκονόπορτες.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Δελφών 102, Θεσσαλονίκη 546 43, Ελλάδα
subject
Δελφών 102, Μπάζα.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Δελφών 31, Θεσσαλονίκη 546 41, Ελλάδα
subject
Δελφών 31, μπάζα, μπανιέρα.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Δελφών 35, Θεσσαλονίκη 546 41, Ελλάδα
subject
Δελφών 35 σε σχολείο μπροστα, ογκώδη.
Ογκώδη.
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Δελφών 83, Θεσσαλονίκη 546 44, Ελλάδα
subject
Δελφών 83, έπιπλα.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Κωνσταντινουπόλεως 24, Θεσσαλονίκη 546 40, Ελλάδα
subject
Κωνσταντινουπόλεως 24Α, - 2 ρολά και οι κάσες τους και 1 τζάμι σπασμένο.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Κωνσταντινουπόλεως 10, Θεσσαλονίκη 546 40, Ελλάδα
subject
Κωνσταντινουπόλεως 10, 1 πόρτα
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Κωνσταντινουπόλεως και Μαρασλή, Θεσσαλονίκη 542 49, Ελλάδα
subject
Κωνσταντινουπόλεως και Μαρασλή, έπιπλα