Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Κρήτης 77, Θεσσαλονίκη 542 48, Ελλάδα
subject
Κρήτης 77, Κλαδιά.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Κρήτης 88, Θεσσαλονίκη 546 55, Ελλάδα
subject
Κρήτης 88, στο σχολείο, έχει πολλά ογκώδη.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Κρήτης 17, Θεσσαλονίκη 546 45, Ελλάδα
subject
Κρήτης 17, στρώματα.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Κρήτης 61, Θεσσαλονίκη 542 48, Ελλάδα
subject
Κρήτης 61, Ξύλα και έπιπλα.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Ποσειδώνος 24 Θεσσαλονίκη
subject
Ποσειδώνος 24, - 7 στόρια.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Ποσειδώνος 2, Θεσσαλονίκη 542 50, Ελλάδα
subject
Ποσειδώνος 2 κουφώματα .
ΜΠΑΖΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΙΑ
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Ποσειδώνος 21, Θεσσαλονίκη 542 50, Ελλάδα
ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Ποσειδώνος 3, Θεσσαλονίκη 542 50, Ελλάδα
subject
Ποσειδώνος 3 και 7 και Νικάνωρος γωνία, - 1 στρώμα, είδη υγιεινής και πλαστικά.
ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Ποσειδώνος και Ανταίου, Θεσσαλονίκη 542 50, Ελλάδα
subject
Ποσειδώνος και Ανταίου γωνία, - κλαδιά και ξύλα.
ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Ποσειδώνος 7, Θεσσαλονίκη 542 50, Ελλάδα
subject
Ποσειδώνος 7 - 12, - 2 γραφεία, 1 στρώμα και νοβοπάν.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Αναξιμάνδρου και Ποσειδώνος, Θεσσαλονίκη 542 50, Ελλάδα
subject
Αναξιμάνδρου και Ποσειδώνος, 2 Στρώματα και καρέκλες.
Ογκώδη.
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Μακεδονίας 78, Θεσσαλονίκη 542 48, Ελλάδα
subject
Μακεδονίας 78,ογκώδη.
Επισκευή κάδου απορριμμάτων
Επισκευή κάδων - καλαθιών σκουπιδιών linear_scale Γνωστοποιήθηκε
Γεωρ. Δροσίνη και Λέλας Καραγιάννη, Θεσσαλονίκη 542 48, Ελλάδα
subject
Γεωρ. Δροσίνη και Λέλας Καραγιάννη, ο ένας κάδος σκουπιδιών είναι κουτσός. Επανάληψη.
Τοποθέτηση κάδου ανακύκλωσης
Θέσεις - Οριοθέτηση κάδων - Τοποθέτηση νέων κάδων linear_scale Γνωστοποιήθηκε
Γεωρ. Δροσίνη και Λέλας Καραγιάννη, Θεσσαλονίκη 542 48, Ελλάδα
subject
Γεωρ. Δροσίνη και Λέλας Καραγιάννη,λείπει ο κάδος της ανακύκλωσης. Επανάληψη.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Μακεδονίας 75, Θεσσαλονίκη 546 44, Ελλάδα
subject
Μακεδονίας 75 (μετξύ Μπότσαρη και Συνδίκα) σύνθετο.
ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Μακεδονίας 151, Θεσσαλονίκη 542 48, Ελλάδα
subject
Μακεδονίας 151, - 2 βιβλιοθήκες.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Μακεδονίας 55, Θεσσαλονίκη 546 44, Ελλάδα
subject
Μακεδονίας 55, καναπές.
Επισκευή κάδου απορριμμάτων
Επισκευή κάδων - καλαθιών σκουπιδιών linear_scale Γνωστοποιήθηκε
Χαρ. Τρικούπη 11, Τριανδρία 553 37, Ελλάδα
subject
Χαρ. Τρικούπη 11, Τριανδρία - Δεν ανοίγει το καπάκι από τον πράσινο κάδο.
Τοποθέτηση κάδου απορριμμάτων
Θέσεις - Οριοθέτηση κάδων - Τοποθέτηση νέων κάδων linear_scale Γνωστοποιήθηκε
Σκούρα Ελένη 16
subject
Σκούρα Ελένη 16 λείπει ο κάδος ανακύκλωσης
Τοποθέτηση κάδου απορριμμάτων
Θέσεις - Οριοθέτηση κάδων - Τοποθέτηση νέων κάδων linear_scale Γνωστοποιήθηκε
Πέτρου Σπανδωνίδη 18, Θεσσαλονίκη 546 39, Ελλάδα
subject
Πέτρου Σπανδωνίδη 18 -20, οι οριοθετημένες θέσεις είναι άδεις. Λείπουν οι κάδοι των σκουπιδιών.