Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Λεωνίδου 19, Θεσσαλονίκη 542 50, Ελλάδα
subject
Λεωνίδου 19, κλαδιά
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Ηγηλόχου 27 Θεσσαλονίκη
subject
Ηγηλόχου 27 ξύλα
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Ναταλίας Μελά 10, Θεσσαλονίκη 546 46, Ελλάδα
subject
Ναταλίας Μελά 10, - 1 έπιπλο.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Ναταλίας Μελά 8, Θεσσαλονίκη 546 46, Ελλάδα
subject
Ναταλίας Μελά 8. 1 στρώμα
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Αλκμήνης 43, Θεσσαλονίκη 542 49, Ελλάδα
subject
Αλκμήνης 43 (έναντι) στόρια.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Κορομηλά και Μαρία Κάλλας, Θεσσαλονίκη
subject
Κορομηλά και Μαρία Κάλλας, 1 δέντρο τεμαχισμένο - επανάληψη
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Κορομηλά και Μαρία Κάλλας, Θεσσαλονίκη
subject
Κορομηλά και Μαρία Κάλλας, 1 δέντρο χριστουγεννιάτικο
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Μαρίας Κάλλας και Κορομηλά, Θεσσαλονίκη 546 45, Ελλάδα
subject
Κορομηλ΄και ΜαρίαςΚάλλας 3 κορμός δ΄ενδρου.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Οδυσσιτών 6, Θεσσαλονίκη 542 50, Ελλάδα
subject
Οδυσσιτών 6, στρώμα.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Ετεοκλέους 10, Θεσσαλονίκη 542 50, Ελλάδα
subject
Ετεοκλέους 8 - 10, 1 στρώμα
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Ναταλίας Μελά 9 - 11, Θεσσαλονίκη
subject
Ναταλίας Μελά 9 - 11, 2 χριστουγεννιάτικα δέντρα.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Κίμωνος Βογα 99, Θεσσαλονίκη 546 46, Ελλάδα
subject
Κίμωνος Βογα 99, 1 Ξύλα.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Πιττακού 30, Θεσσαλονίκη 546 45, Ελλάδα
subject
Πιττακού 30, 1 δέντρο
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Λασκαράτου 18, Θεσσαλονίκη 546 46, Ελλάδα
subject
Λασκαράτου 18, Μπάζα.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Αμαλίας 66, Θεσσαλονίκη 546 40, Ελλάδα
subject
Αμαλίας 66 Ξύλα.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Κριεζώτου 5, Θεσσαλονίκη 546 45, Ελλάδα
subject
Κριεζώτου 5,μπάζα, διάφορα
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Γραβιάς 16, Θεσσαλονίκη 546 45, Ελλάδα
subject
Γραβιάς 16 2 στρώματα
Αποκομιδή Απορριμμάτων
Αποκομιδή απορριμμάτων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Ζαχαρία Παπαντωνίου 5, Θεσσαλονίκη 546 46, Ελλάδα
subject
Ζαχαρία Παπαντωνίου 5, δεν έγινε η αποκομιδή των σκουπιδιών
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Λεωφ. Κωνσταντίνου Καραμανλή 14, Θεσσαλονίκη 546 38, Ελλάδα
subject
Κωνσταντίνου Καραμανλή 14, καδρόνια - ξύλα από πόρτες
Αποκομιδή απορριμάτων.
Αποκομιδή απορριμμάτων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Μελεάγρου 19, Θεσσαλονίκη 542 50, Ελλάδα
subject
Μελεάγρου 19, - δεν έγινε η αποκομιδή 2 ημερών.