Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Δ' Δημοτική Κοινότητα (Τούμπα) linear_scale Κλειστό
Αργύρη Ζάχου 10, Θεσσαλονίκη 544 54, Ελλάδα
subject
Αργύρη Ζάχου 10, έπιπλα.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Νικάνορος 16, Θεσσαλονίκη 542 50, Ελλάδα
subject
Νικάνορος 16 και Ποσειδώνος γωνία, - 1 στρώμα.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Νικάνορος 16, Θεσσαλονίκη 542 50, Ελλάδα
subject
Νικάνορος 16 και Ποσειδώνος γωνία, - 1 στρώμα.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Νικάνορος 15, Θεσσαλονίκη 542 50, Ελλάδα
subject
Νικάνορος 15 1 Στρώμα.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Γιάννη Αγγέλου και Θεοδώρου Γαζή, Θεσσαλονίκη
subject
Γιάννη Αγγέλου και Θεοδώρου Γαζή, 1 στρώμα
oγκωδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Γιάννη Αγγέλου και Αλκαμένους, Θεσσαλονίκη 542 50, Ελλάδα
subject
Γιαννη Αγγέλου και Αλκαμένους επι Αλκαμένους φοιίνικας.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Γιάννη Αγγέλου 18, Θεσσαλονίκη 542 50, Ελλάδα
subject
Γιάννη Αγγέλου 18, ογκώδη.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Βούλγαρη και Στρωμνίτσης, Θεσσαλονίκη 542 48, Ελλάδα
subject
Βούλγαρη και Στρωμνίτσης γωνία, - 1 διπλό στρώμα.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Εθνικής Αντιστάσεως και Βούλγαρη, Θεσσαλονίκη
subject
Εθνικής Αντιστάσεως και Βούλγαρη, 10 σακούλες μπάζα
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Βούλγαρη 38, Θεσσαλονίκη 542 48, Ελλάδα
subject
Βούλγαρη 38, κλαδιά, κορμός.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Βούλγαρη 26, Θεσσαλονίκη 542 48, Ελλάδα
subject
Βούλγαρη 26 πόρτα ,κουφώματα .
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Ετεοκλέους 27, Θεσσαλονίκη 542 50, Ελλάδα
subject
Ετεοκλέους 27, - τζάμια και κλαδιά με αγκάθια.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Ετεοκλέους και Νικάνορος, Θεσσαλονίκη 542 50, Ελλάδα
subject
Ετεοκλέους και Νικάνορος, κλαδιά
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Γιάννη Αγγέλου με Ετεοκλέους
subject
Γιάννη Αγγέλου με Ετεοκλέους, ογκώδη.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Ετεοκλεους με Νικανωρος
subject
Ετεοκλεους με Νικανωρος,κλαδιά.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Γιάννη Αγγέλου με Ετεοκλέους
subject
Γιάννη Αγγέλου με Ετεοκλέους , στρώμα.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Ετεοκλέους και Νεοπτόλεμου, Θεσσαλονίκη 542 50, Ελλάδα
subject
Ετεοκλέους και Νεοπτόλεμου, κλαδιά.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Ετεοκλέους 13, Θεσσαλονίκη 542 50, Ελλάδα
subject
Ετεοκλέους 13, 2 Πολυθρόνες και κλαδιά.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Ετεοκλέους και Νεοπτόλεμου, Θεσσαλονίκη 542 50, Ελλάδα
subject
Ετεοκλέους και Νεοπτολέμου, 2 πολυθρόνες - κλαδιά - επανάληψη
Ογκώδη.
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Ηγηλόχου με Ετεοκλέους
subject
Ηγηλόχου με Ετεοκλέους τροχιοδρομικά, στρώματα, πόρτες.