Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Μελενίκου και Πατριάρχου Γρηγορίου Ε, Θεσσαλονίκη 542 48, Ελλάδα
subject
Γρηγορίου Ε΄ και Μελανίκου, έπιπλο
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Μελενίκου και Τζαβέλλα, Θεσσαλονίκη 542 48, Ελλάδα
subject
Μελενίκου και Τσαβέλλα, 1 πόρτα - μπουφές
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Μελενίκου και Μαρίνου Σιγάλα, Θεσσαλονίκη 542 48, Ελλάδα
subject
Μελανίκου και Σιγάλα, γλάστρες
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Μελενίκου και Σιγάλα, Θεσσαλονίκη
subject
Μελενίκου και Σιγάλα, δέντρα χριστουγεννιάτικα - κλαδιά - επανάληψη το έχει δώσει πάμπολλες φορές πάνω από 2 μήνες
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Μελενίκου και Μαυρομιχάλη, Θεσσαλονίκη 542 48, Ελλάδα
subject
Μελενίκου και Μαυρομιχάλη, 1 καναπές - 2 μικρές ντουλάπες
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Μαυρομιχάλη με Μελενίκου
subject
Μαυρομιχάλη με Μελενίκου, ογκώδη.
σπασμένο κλαδί
Δενδροφυτεύσεις - Κλαδεύσεις - Φυτώρια - Κοπή δένδρων linear_scale Κλειστό
Ανατολικής Ρωμυλίας 22, Θεσσαλονίκη 544 54, Ελλάδα
subject
Ανατολικής Ρωμυλίας 22, κλαδί πεσμένο στο δρόμο. Ειδοποιήθηκε ο επικεφαλής της υπηρεσίας.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Στρωμνίτσης με Μελενίκου
subject
Στρωμνίτσης με Μελενίκου, κλαδιά, έπιπλα.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Σακελαρίδη με Μελενίκου
subject
Σακελαρίδη με Μελενίκου, ογκώδη.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Μελενίκου και Μαρίνου Σιγάλα, Θεσσαλονίκη 542 48, Ελλάδα
subject
Μελενίκου και Σιγάλα, κλαδιά - χώματα
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Μελενίκου 12, Θεσσαλονίκη 542 48, Ελλάδα
subject
Μελενίκου 12, Φυτά και χώμα.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Μελενίκου 53, Θεσσαλονίκη 542 48, Ελλάδα
subject
Μελενίκου 53, κουφώματα.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Μελενίκου και Μαυρομιχάλη, Θεσσαλονίκη 542 48, Ελλάδα
subject
Μελενίκου 12 και Μαυρομιχάλη, κλαδιά - γλάστρες - επανάληψη
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Μελενίκου και Εμμανουήλ Παππά, Θεσσαλονίκη 542 48, Ελλάδα
subject
Μελενίκου και Εμμανουήλ Παπά, 2 στρώματα
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Θηναίας 13, Θεσσαλονίκη 546 42, Ελλάδα
subject
Θηναίας 13, έπιπλο κουζίνας
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Θηναίας 6, Θεσσαλονίκη 546 42, Ελλάδα
subject
Θηναίας 6, 1 Πόρτα και συρτάρια.
πεσμένο δένδρο
Δενδροφυτεύσεις - Κλαδεύσεις - Φυτώρια - Κοπή δένδρων linear_scale Κλειστό
Μαντινείας με Μητροπούλου
subject
Μαντινείας με Μητροπούλου έπεσε δένδρο. Ειδοποιήθηκε ο επικεφαλής της υπηρεσίας.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Θηναίας 10, Θεσσαλονίκη 546 42, Ελλάδα
subject
Θηναίας 10, 2 Πόρτες και ξύλα.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Θηναίας 10, Θεσσαλονίκη 546 42, Ελλάδα
subject
Θηναίας 10, παντζούρια, διάφορα.
άρρωστα δένδρα
Δενδροφυτεύσεις - Κλαδεύσεις - Φυτώρια - Κοπή δένδρων linear_scale Απαντήθηκε
28ης Οκτωβρίου 63, Θεσσαλονίκη 546 42, Ελλάδα
subject
28ης Οκτωβρίου 63, τα δένδρα είναι άρρωστα έχουν σκουλήκια να ψεκαστούν.