Ογκώδη.
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Πέτρου Συνδίκα 2, Θεσσαλονίκη 546 45, Ελλάδα
subject
Πέτρου Συνδίκα 2, βρεγμένα χαρτόνια, ογκώδη.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Πέτρου Συνδίκα 33, Θεσσαλονίκη 546 43, Ελλάδα
subject
Πέτρου Συνδίκα 33, Ντουλάπια κουζίνας και καρέκλες.
Ογκώδη.
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Πέτρου Συνδίκα 45, Θεσσαλονίκη 542 48, Ελλάδα
subject
Πέτρου Συνδίκα 45, καναπές, τάβλα.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Πέτρου Συνδίκα 23, Θεσσαλονίκη 546 45, Ελλάδα
subject
Πέτρου Συνδίκα 23, σανίδια
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Πέτρου Συνδίκα 15, Θεσσαλονίκη 546 43, Ελλάδα
subject
Πέτρου Συνδίκα 15, - 1 πολυθρόνα.
Ογκώδη.
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Πέτρου Συνδίκα 17, Θεσσαλονίκη 546 43, Ελλάδα
subject
Πέτρου Συνδίκα 17, ξύλα.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Πέτρου Συνδίκα 18, Θεσσαλονίκη 546 45, Ελλάδα
subject
Πέτρου Συνδίκα 18, 2 πόρτες
Ογκώδη.
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Πέτρου Συνδίκα 36, Θεσσαλονίκη 542 48, Ελλάδα
subject
Πέτρου Συνδίκα 36, - 2 πόρτες, 1 κάσα και ξύλα.
Ογκώδη.
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Αλεξανδρείας και Φιλελλήνων, Θεσσαλονίκη 546 45, Ελλάδα
subject
Αλεξανδρείας και Φιλελλήνων 18, ντουλάπια και 1 γυψοσανίδα.
Ογκώδη.
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 18
subject
Αλεξανδρείας 18, σαλόνι.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Αλεξανδρείας και Ζαχαρία Παπαντωνίου, Θεσσαλονίκη 546 46, Ελλάδα
subject
Αλεξανδρείας και Ζαχαρία Παπαντωνίου, 1 Μπανιέρα και 1 λεκάνη τουαλέτας.
Ογκώδη.
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Αλεξανδρείας 119, Θεσσαλονίκη 546 46, Ελλάδα
subject
Αλεξανδρείας 119, - 1 γραφείο.
Ογκώδη.
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Αλεξανδρείας 111, Θεσσαλονίκη 546 46, Ελλάδα
subject
Αλεξανδρείας 111,ογκώδη.
Ογκώδη.
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Αλεξανδρείας 18, Θεσσαλονίκη 546 43, Ελλάδα
subject
Αλεξανδρείας 18, - 1 σαλόνι.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Αλεξανδρείας 89, Θεσσαλονίκη 546 46, Ελλάδα
subject
Αλεξανδρείας 89, 1 Καναπές και 2 πολυθρόνες.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Αλεξανδρείας 111, Θεσσαλονίκη 546 46, Ελλάδα
subject
Αλεξανδρείας 111,στρώμα, ξύλα.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Αλεξανδρείας 18, Θεσσαλονίκη 546 43, Ελλάδα
subject
Αλεξανδρείας 18, καναπές.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Αλεξανδρείας 16, Θεσσαλονίκη 546 43, Ελλάδα
subject
Αλεξανδρείας 16 - 18, - 1 πόρτα και 2 κομάτια καναπέ.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Αλεξανδρείας 102, Θεσσαλονίκη 546 46, Ελλάδα
subject
Αλεξανδρείας 102, 1 καναπές
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Αλεξανδρείας 104, Θεσσαλονίκη 546 46, Ελλάδα
subject
Αλεξανδρείας 104, ραφιέρα, στρωμα.