Αποκομιδή απορριμάτων.
Αποκομιδή απορριμμάτων - Α' Δημοτική Κοινότητα (Εμπορικό Κέντρο) linear_scale Σε εξέλιξη
Παστέρ 11, Θεσσαλονίκη 546 33, Ελλάδα
subject
Παστέρ 11, 9, 10, δεν έγινε η αποκομιδή των σκουπιδιών.
Ογκώδη.
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Α' Δημοτική Κοινότητα (Εμπορικό Κέντρο) linear_scale Σε εξέλιξη
Ολύμπου 37, Θεσσαλονίκη 546 30, Ελλάδα
subject
Ολύμπου 37, - 1 στρώμα διπλό και ξύλα.
Ογκώδη.
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Χαλκιδικής 10, Θεσσαλονίκη 546 42, Ελλάδα
subject
Χαλκιδικής 10, - 4 ντουλάπια και 9 πορτάκια.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Χαλκιδικής 74, Θεσσαλονίκη 542 48, Ελλάδα
subject
Χαλκιδικής 74,στρώμα.
Ογκώδη.
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Χαλκιδικής 12, Θεσσαλονίκη 546 42, Ελλάδα
subject
Χαλκιδικής 12, - 2 ντουλάπια και παράθυρα.
Ογκώδη.
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Α' Δημοτική Κοινότητα (Εμπορικό Κέντρο) linear_scale Σε εξέλιξη
Πολυτεχνείου 47, Θεσσαλονίκη 546 25, Ελλάδα
subject
Πολυτεχνείου 47, κλαδιά.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Χαλκιδικής και Νιγρίτας, Θεσσαλονίκη 546 43, Ελλάδα
subject
Χαλκιδικής και Νιγρίτας, 2 καναπέδες - 1 συρταριέρα
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Χαλκιδικής 1, Θεσσαλονίκη 546 42, Ελλάδα
subject
Χαλκιδικής 1, - ξύλα.
Ογκώδη.
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Α' Δημοτική Κοινότητα (Εμπορικό Κέντρο) linear_scale Σε εξέλιξη
Αριστοτέλους 8, Θεσσαλονίκη 546 23, Ελλάδα
subject
Αριστοτέλους 8 με Βασιλέως Ηρακλείου ξύλα.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Χαλκιδικής 29, Θεσσαλονίκη 546 43, Ελλάδα
subject
Χαλκιδικής 29, καναπές - έπιπλα
Πεταμένα έπιπλα
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Χαλκιδικής 89-95, Θεσσαλονίκη 542 48, Ελλάδα
subject
Χαλκιδικής 89. Υπάρχουν πεταμένα παλιά έπιπλα δίπλα στους κάδους απορριμάτων.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Α' Δημοτική Κοινότητα (Εμπορικό Κέντρο) linear_scale Σε εξέλιξη
Λαπιθών 6, Θεσσαλονίκη 546 33, Ελλάδα
subject
Λαπιθών 6, 1 Στρώμα και 1 καναπές.
Μετακίνηση και οριοθέτηση 1 μικρού κάδου απορριμάτων
Θέσεις - Οριοθέτηση κάδων - Τοποθέτηση νέων κάδων linear_scale Γνωστοποιήθηκε
Αμπατζόγλου 5, Θεσσαλονίκη 546 36, Ελλάδα
subject
Αμπατζόγου 5, (40 εκκλησιές), να μετακινηθεί και να οριοθετηθεί ο μικρός κάδος απορριμάτων λίγα μέτρα πιο κάτω
Ογκώδη σκουπίδια
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Εδμόνδου Ροστάν 36, Θεσσαλονίκη 546 41, Ελλάδα
subject
Εδμόνδου Ροστάν 36, Θεσσαλονίκη 546 41, Ελλάδα
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Εδμόνδου Ροστάν 42, Θεσσαλονίκη 546 41, Ελλάδα
subject
Εδμόνδου Ροστάν 42, καναπές
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Εδμόνδου Ροστάν 40, Θεσσαλονίκη 546 41, Ελλάδα
subject
Εδμόνδου Ροστάν 40, Έπιπλα στρώματα και ξύλα.
oγκωδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Εδμόνδου Ροστάν 40, Θεσσαλονίκη 546 41, Ελλάδα
subject
Εδμόνδου Ροστάν 40-42, - ντουλάπια, πόρτες και ξύλα.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Εδμόνδου Ροστάν 37, Θεσσαλονίκη 546 41, Ελλάδα
subject
Εδμόνδου Ροστάν 37-38 και έναντι, ογκώδη.
Ογκώδη.
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Εδμόνδου Ροστάν 2, Θεσσαλονίκη 546 40, Ελλάδα
subject
Εδμόνδου Ροστάν 2 - 4, 1 καναπές και ξύλα.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Σουλιώτη και Εδμόνδου Ροστάν, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
subject
Σουλιώτη και Εδμόνδου Ροστάν, διάφορα ογκώδη