Ογκώδη.
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Κορομηλά 13, Θεσσαλονίκη 546 45, Ελλάδα
subject
Κορομηλά 13, ογκώδη.
ΟΓΚΩΔΗ
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Προξένου Κορομηλά 29, Θεσσαλονίκη 546 22, Ελλάδα
subject
Κορομηλά 29 δυο ντουλάπες
Ογκώδη.
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Βούλγαρη 34, Θεσσαλονίκη 542 48, Ελλάδα
subject
Βούλγαρη 34 παρμπίζ αυτοκινήτων.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Γιάννη Χαλκίδη 16, Θεσσαλονίκη 542 49, Ελλάδα
subject
Γιάννη Χαλκίδη 16, πρώην Κωνσταντινουπόλεως 162, ογκώδη διάφορα
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Μακεδονίας 137, Θεσσαλονίκη 542 48, Ελλάδα
subject
Μακεδονίας 137 με Μαυρομιχάλη, 2 νοβοπάν
Ογκώδη.
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Ζουμετίκου 25, Θεσσαλονίκη 542 49, Ελλάδα
subject
Ζουμετίκου 25, πόρτα καθρέφτης.
Ογκώδη.
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Σκιάθου με Μπάμπη Αννίνου
subject
Σκιάθου με Μπάμπη Αννίνου , στρώμα.
Ογκώδη.
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Ναταλίας Μελά 7, Θεσσαλονίκη 546 46, Ελλάδα
subject
Ναταλίας Μελά 7, 2 καναπέδες.
Ογκώδη.
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Ανακρέοντος 7, Θεσσαλονίκη 542 50, Ελλάδα
subject
Ανακρέοντος 7, πόρτες.
Ογκώδη.
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Αλ. Μιχαηλίδη 19, Θεσσαλονίκη 546 40, Ελλάδα
subject
Αλ. Μιχαηλίδη 19 -21, παππουτσοθήκη.
Ογκώδη.
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Κρήτης με Π. Συνδίκα
subject
Κρήτης με Π. Συνδίκα , πόρτες διάφορα.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Σκιάθου 7, Θεσσαλονίκη 546 46, Ελλάδα
subject
Σκιάθου 7 - 1 Στρώμα και κλαδιά.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Ναταλίας Μελά απέναντι 5 - 7, Θεσσαλονίκη
subject
Ναταλίας Μελά απέναντι 5 - 7, 1 στρώμα
Καμμένες λάμπες
Ηλεκτροφωτισμός - Καμένες λάμπες linear_scale Κλειστό
Μαρκ. Μπότσαρη 86, Θεσσαλονίκη 546 44, Ελλάδα
subject
Μάρκου Μπότσαρη 86 η λάμπα εδώ και 2 εβδομάδες δεν ανάβει.
Καμένη λάμπα.
Ηλεκτροφωτισμός - Καμένες λάμπες linear_scale Κλειστό
Μαρκ. Μπότσαρη 86, Θεσσαλονίκη 546 44, Ελλάδα
subject
Μάρκου Μπότσαρη 86 η λάμπα είναι καμένη δεν ανάβει.
Ηλεκτροφωτισμός- καμένη λάμπα
Ηλεκτροφωτισμός - Καμένες λάμπες linear_scale Κλειστό
Καρακάση 5, Θεσσαλονίκη 542 48, Ελλάδα
subject
Καρακάση 5 η λάμπα είναι καμένη .
καμένες λάμπες
Ηλεκτροφωτισμός - Καμένες λάμπες linear_scale Κλειστό
Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου, Θεσσαλονίκη 546 21, Ελλάδα
subject
Πάρκο ΧΑΝΘ 8,με9 καμένες λάμπες ξεχαρβαλομενες ασφάλειά καλοδια εκτεθειμένα και ένα φωτιστικό είναι σπασμένο μετά από πτώση δέντρου το βράδυ είναι υπερβολικά Σκοτίνα.
καμένες λάμπες
Ηλεκτροφωτισμός - Καμένες λάμπες linear_scale Κλειστό
Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου, Θεσσαλονίκη 546 21, Ελλάδα
subject
το αιτιμα μου 4521 λάμπες καμένες πάρκο ΧΑΝΘ δεν αποκαταστάθηκε πλήρως υπάρχουν 9 φωτιστικά σε όλο το πάρκου που δεν ανάβουν και είναι Σκοτίνα και ένα φωτιστικό δεν έχει γλομπο μετά από πτώση δέντρου.
καμένες λάμπες
Ηλεκτροφωτισμός - Καμένες λάμπες linear_scale Κλειστό
Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 7, Θεσσαλονίκη 546 40, Ελλάδα
subject
οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου Στήν στάση λεωφορείου ΟΑΣΘ δημαρχιακό μέγαρο ή λάμπα είχε επισκευαστεί δούλεψε 2 μέρες καί μετά δεν ανάβει καθόλου μάλλον είναι χαλαμενος το φωτιστικό.
Πλύσιμο κάδων
Πλύσιμο κάδων - δρόμων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Μακεδονίας 141, Θεσσαλονίκη 542 48, Ελλάδα
subject
Μακεδονίας 141, θέλει πλύσιμο ο κάδος απορριμάτων γιατί βρωμάει