Ογκώδη.
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Γ' Δημοτική Κοινότητα (Άνω πόλη) linear_scale Κλειστό
Μοιράρχου Δημητρίου Κουφιτσα 5, Θεσσαλονίκη 546 35, Ελλάδα
subject
Μοιράρχου Δημητρίου Κουφιτσα 5, μπάζα.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Γ' Δημοτική Κοινότητα (Άνω πόλη) linear_scale Κλειστό
Ολυμπιάδος και Τσαμαδού, Θεσσαλονίκη 546 32, Ελλάδα
subject
Ολυμπιάδος και Τσαμαδού, 7 σακούλες μπάζα
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Γ' Δημοτική Κοινότητα (Άνω πόλη) linear_scale Κλειστό
Κασσάνδρου 62, Θεσσαλονίκη 546 33, Ελλάδα
subject
Κασσάνδρου 62, ξύλα.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Γ' Δημοτική Κοινότητα (Άνω πόλη) linear_scale Κλειστό
Δημ. Πολιορκητού και Γκράτσιου Κωνσταντίνου, Θεσσαλονίκη 546 33, Ελλάδα
subject
Κωνσταντίνου Γκρατσιου και Δημητρίου Πολιορκητού, Κλαδιά- επανάληψη
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Γ' Δημοτική Κοινότητα (Άνω πόλη) linear_scale Κλειστό
Παλαμίδου 12, Θεσσαλονίκη 546 33, Ελλάδα
subject
Παλαμίδου 12, καναπές.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Γ' Δημοτική Κοινότητα (Άνω πόλη) linear_scale Κλειστό
Αγίου Δημητρίου 90, Θεσσαλονίκη 546 31, Ελλάδα
subject
Αγίου Δημητρίου 90, 5 σακούλες μπάζα - ξύλα
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Γ' Δημοτική Κοινότητα (Άνω πόλη) linear_scale Κλειστό
Σοφοκλέους 18, Θεσσαλονίκη 546 33, Ελλάδα
subject
Σοφοκλέους 18, ράφια, ξύλα.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Γ' Δημοτική Κοινότητα (Άνω πόλη) linear_scale Κλειστό
Ολύμπου 120, Θεσσαλονίκη 546 35, Ελλάδα
subject
Ολύμπου 120, στρώμα
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Γ' Δημοτική Κοινότητα (Άνω πόλη) linear_scale Κλειστό
Αχειροποιήτου 8, Θεσσαλονίκη 546 35, Ελλάδα
subject
Αχειροποίητου 8 μια πόρτα.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Γ' Δημοτική Κοινότητα (Άνω πόλη) linear_scale Κλειστό
Κασσάνδρου 153, Θεσσαλονίκη 546 34, Ελλάδα
subject
Κασσάνδρου 153, 1 στρώμα
ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Β' Δημοτική Κοινότητα (Δυτική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Αγ. Πάντων και Δημ. Μιχάλα, Θεσσαλονίκη 561 23, Ελλάδα
subject
SOS Αγίων Πάντων και Δημητρίου Μιχαλά, 1 στρώμα
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Β' Δημοτική Κοινότητα (Δυτική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Σταματίου Ρεγκούκου 21, Θεσσαλονίκη 546 29, Ελλάδα
subject
Σταματίου Ρεγκούκου 21, - ξύλα και σκελετός μεταλικός κρεβατιού.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Β' Δημοτική Κοινότητα (Δυτική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Ζαλόγγου 13, Θεσσαλονίκη 546 32, Ελλάδα
subject
Ζαλόγγου 13, 1 στρώμα - επανάληψη
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Β' Δημοτική Κοινότητα (Δυτική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Αγ. Πάντων και Λαγκαδά, Θεσσαλονίκη 546 29, Ελλάδα
subject
Αγίων Πάντων και Λαγκαδά, κλαδιά
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Β' Δημοτική Κοινότητα (Δυτική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Ζαλόγγου 29, Θεσσαλονίκη 546 32, Ελλάδα
subject
Ζαλόγγου 29, δοκάρια ξύλινα
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Β' Δημοτική Κοινότητα (Δυτική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Ζαλόγγου 13, Θεσσαλονίκη 546 32, Ελλάδα
subject
Ζαλόγγου 13, - 1 διπλό στρώμα.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Β' Δημοτική Κοινότητα (Δυτική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Ζαλόγγου 13, Θεσσαλονίκη 546 32, Ελλάδα
subject
Ζαλόγγου 13, στρώμα.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Γ' Δημοτική Κοινότητα (Άνω πόλη) linear_scale Κλειστό
Επισκόπου Κίτρους Νικολάου 7, Θεσσαλονίκη 546 35, Ελλάδα
subject
Επισκόπου Κίτρους Νικολάου 7, - 10 σακούλες φυτά και 7 κορμοί.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Β' Δημοτική Κοινότητα (Δυτική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Ζαλόγγου 13, Θεσσαλονίκη 546 32, Ελλάδα
subject
Ζαλόγγου 13, 1 στρώμα - επανάληψη
Κλάδεμα δέντρων
Δενδροφυτεύσεις - Κλαδεύσεις - Φυτώρια - Κοπή δένδρων linear_scale Απαντήθηκε
Μαρασλή και Φαίδρας, Θεσσαλονίκη 542 49, Ελλάδα
subject
Μαρασλή και Φαίδρας υπάρχουν 2 μεγάλες ακακίες και θέλουν κλάδεμα