Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Σόλωνος 101, Θεσσαλονίκη 542 48, Ελλάδα
subject
Σόλωνος 101 - 103,πόρτες, στρώματα.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Σόλωνος 99, Θεσσαλονίκη 542 48, Ελλάδα
subject
Σόλωνος 99 -101, 103, ογκώδη, κλαδιά.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Σόλωνος 103, Θεσσαλονίκη 542 48, Ελλάδα
subject
Σόλωνος 103, - 1 μπουφές, 3 κουφώματα και 1 στρώμα.Επείγον.[έργα μετρό].
Ογκώδη.
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Σόλωνος 112, Θεσσαλονίκη 542 48, Ελλάδα
subject
Σόλωνος 112, στρώματα.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Σόλωνος 83, Θεσσαλονίκη 542 48, Ελλάδα
subject
Σόλωνος 83 και 12 - Στρώματα και έπιπλα.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Σόλωνος 112, Θεσσαλονίκη 542 48, Ελλάδα
subject
Σόλωνος 112, 3 κουφώματα- επανάληψη
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Σόλωνος 45, Θεσσαλονίκη 546 44, Ελλάδα
subject
Σόλωνος 45, 1 στρώμα - ξύλα
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Σόλωνος 103, Θεσσαλονίκη 542 48, Ελλάδα
subject
Σόλωνος 103, 1 Βιβλιοθήκη και ντουλάπια κουζίνας.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Σόλωνος 7, Θεσσαλονίκη 546 42, Ελλάδα
subject
Σόλωνος 7, - 1 διπλό στρώμα, 1 πόρτα ψυγείου και ξύλα.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Σόλωνος 45, Θεσσαλονίκη 546 44, Ελλάδα
subject
Σόλωνος 45, μπάζα.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Σόλωνος 16, Θεσσαλονίκη 546 42, Ελλάδα
subject
Σόλωνος 16, κλαδιά.
ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Σόλωνος 7, Θεσσαλονίκη 546 42, Ελλάδα
subject
Σόλωνος 7, - 1 στρώμα, 1 καναπές, 1 ράντσο και 1 τραπέζι.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Σόλωνος και Ελένης Θεοδωρίδου, Θεσσαλονίκη 546 42, Ελλάδα
subject
Σόλωνος 30 και Ελένης Θεωδορίδου (στο πάρκο)πόρτες ,ξύλα.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Σόλωνος και Μαντινείας, Θεσσαλονίκη 546 42, Ελλάδα
subject
Μαντινείας 1 και Σόλωνος, 5 σακούλες μπάζα
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Σόλωνος 9, Θεσσαλονίκη 546 42, Ελλάδα
subject
Σόλωνος 9, 1 Πλέξι - Γκλάς.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Σόλωνος 30, Θεσσαλονίκη 546 42, Ελλάδα
subject
Σόλωνος 30 διάφορα ογκώδη.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Σόλωνος 18, Θεσσαλονίκη 546 42, Ελλάδα
subject
Σόλωνος 18 δυο πόρτες
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Σόλωνος και Μαντινείας, Θεσσαλονίκη 546 42, Ελλάδα
subject
Μαντεινίας και Σόλωνος πόρτες,τραπέζια,
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Σόλωνος και Δημ. Μητροπούλου, Θεσσαλονίκη 546 44, Ελλάδα
subject
Σόλωνος και Δημ. Μητροπούλου, 1 Καναπές και διάφορα αντικείμενα.
Ογκώδη
Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων - Ε' Δημοτική Κοινότητα (Ανατολική Θεσσαλονίκη) linear_scale Κλειστό
Σόλωνος και Δημ. Μητροπούλου, Θεσσαλονίκη 546 44, Ελλάδα
subject
Σόλωνος και Δημ. Μητροπούλου, 1 Καναπές και διάφορα αντικείμενα.